Đọc, đọc nữa, đọc mãi

Page 2

28 articles in category Đọc, đọc nữa, đọc mãi / Subscribe

Đã lâu rồi mình mới đọc ngấu nghiến một cuốn sách. “Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại” như viết riêng cho mình vậy. Từng trang sách khiến mình “Ồ”, “À”, rồi muốn đọc tiếp đọc tiếp cho đến …

Read more →