Thảo Phương

Nếu "Viết là hơi thở" thì mình đang học cách thở đều. Mình là một người mẹ hướng nội, nhiều ước muốn và ham chơi.
137 articles written by Thảo Phương

Đã lâu rồi mình mới đọc ngấu nghiến một cuốn sách. “Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại” như viết riêng cho mình vậy. Từng trang sách khiến mình “Ồ”, “À”, rồi muốn đọc tiếp đọc tiếp cho đến …

Read more →