Thảo Phương

Nếu "Viết là hơi thở" thì mình đang học cách thở đều. Mình là một người mẹ hướng nội, nhiều ước muốn, đầy mâu thuẫn và ham chơi.
174 articles written by Thảo Phương