Nỗi Buồn luôn tự hỏi: Có gì trong thế giới của Niềm Vui? Còn Niềm Vui thường thắc mắc: Cuộc sống của Nỗi Buồn như thế nào? Trong hành trình thời gian mà Cuộc Đời đã vẽ, Nỗi Buồn gặp Niềm Vui vào thời điểm không định trước rồi bước vào cuộc sống của nhau, có khi hoán đổi vị trí, cũng đôi lúc song hành.

Còn kẻ-đứng-ngoài mang tên Tuổi Trẻ chỉ có một nhiệm vụ là đón nhận những điều mà Cuộc Đời mang đến.

Hôm nay, trong khoảnh khắc lụi tàn của một ngày dài, len qua những hối hả ngoài kia, Tuổi Trẻ có thêm một người bạn mới…

– Xin chào! Tớ là Cô Đơn.