Con mèo bên cửa sổ

Liếm láp đôi chân

Mắt lim dim

Mèo con đang nghĩ gì?

Cô bé ngồi bên cửa sổ

Nhìn chú mèo con

Cô bé đang nghĩ gì?

Chú mèo con sát lại gần

Dụi vào người cô bé

Kêu một tiếng meo

Mắt vẫn lim dim

Còn cô bé mắt ướt

Đang khóc vì nhớ ai?

Cậu bé nhà bên qua

Tìm chú mèo con

Thấy cô bé buồn

Liền lấy tay lau nước mắt

“Thôi nào! Có tớ đây”

“Sao cậu lâu không về?

Không qua nhà tớ chơi?

Tớ nhớ cậu biết bao”

“Thôi nào tớ hứa sẽ

Không để cậu một mình nữa

Được chưa?”

Chú mèo con mở mắt tròn xoe

Nhìn cô bé cậu bé

Chú mèo con ở đó

Chẳng muốn đi chơi xa.