Mình biết đến Ho’Oponopono từ hồi học thiền của chị Hương, chắc cũng 4-5 năm rồi. Đây là một bài chữa lành với 4 câu thần chú: I’m sorryPlease forgive meThank you I love you Bằng cách đọc 4 câu …

Read more →

Mẹ chồng mình, mỗi lần mâu thuẫn với mình đều nhắc đến việc bà cho tiền mua nhà. Bà coi thường mình hay mình nghĩ quá lên nhỉ? Nhưng thật lòng khi viết lại đây, mình vẫn gợn lên cảm …

Read more →