Người hỏi em nhớ ai
Em không thể mở lời nói rằng rất nhớ
Từng câu chuyện mỗi ngày của hai đứa
Em vô tình lưu vội vào tim

Người bảo người không hiểu câu trả lời của em
Vậy em có thể làm gì hơn nữa
Để nói được rằng người mà em đang nhớ
Chẳng xa xôi mà gần gụi đấy thôi

Em tự hỏi người có nhớ em?
Sau những câu chuyện không đầu không cuối
Người có muốn gặp em sau ngày dài xa cách
Như em đang muốn nhìn thấy người biết bao…