thơ

12 articles tagged as thơ
Thành phố nhỏ

Buổi chiều hôm ấy
Ngõ nhỏ sao to, bầu trời sao khác?
Quán cafe ngồi yên chẳng thấy
Dưới con đường ai đó nắm tay nhau

Buổi chiều hôm ấy
Em không kể anh nghe những câu chuyện to nhỏ
Là những chuyện em chưa bao giờ nói
Trong thế giới quá lớn của riêng anh

Bao giờ có những buổi chiều như hôm ấy
Anh lại chở em đi
Từ đầu góc phố này tới cuối góc phố nọ
Em sẽ ngồi yên không nói
Chỉ trộm nhìn… thành phố nhỏ trong lòng thế giới to

Mặc ai đó vẫn nắm tay nhau.