Mùa xuân ướt

Đôi mắt em ướt

Chuyện tình em ướt

Mưa xuân ướt

Chuyện tình anh không ướt

Mùa xuân ướt

Ngày nào thôi ướt

Để mắt em không ướt

Vì một mảnh tình ướt

Mùa xuân ướt

Em ước

Anh lau mắt em ướt

Để mùa xuân thôi ướt

Em ước

Mùa xuân sau thôi ướt