Khi chồng bảo: Ngày mai con được về trời, mình đã vừa đi đường vừa khóc, cố nhìn lên trời xanh và tìm một chút manh mối nào đó để mình yên tâm chào con lần cuối.

Cuối cùng, một thiên thần cũng sẽ bay về trời – nơi thiên thần ấy thuộc về.

Những kí ức này mình sẽ chẳng thể nào quên được, nhưng sẽ nhớ về nó theo cách nhẹ nhàng nhất!

Em bé thiên thần của mẹ bình an nhé!