Sau buổi đọc sách hôm nay, cô hướng dẫn làm thơ. Mẹ đọc một loạt các chủ đề được gợi ý, Bánh Rán chọn viết về em trai.
Và đây là bài thơ Bánh Rán nghĩ với sự trợ giúp của mẹ.

Bài thơ “Em trai của tớ”:
Em của tớ
Mỡ Minh Khôi
Một tuổi rưỡi
Rất hay cười
Và yêu tớ
Tớ rất thích
Chơi trốn tìm
Chơi ú oà
Cùng em tớ.

Ngắn vậy thôi nhưng hai mẹ con cũng phải bão não lâu phết để chọn được chi tiết về em mà Bánh Rán thích đưa vào thơ. 😄