Mười ba tháng rưỡi
Bước đi đầu tiên
Chập chững, miệng cười
Như người say rượu

Đến mười bốn tháng
Em nói bao điều
Từ sáng tới chiều
Rinh ran “cật cà” 

Thích hát “Bà bà”
“Cháu yêu bà lắm”
Rồi lại “tất cả”
Là bài của bố

Bắt chước cả nhà
Cười “ha há ha”
Biết tiếng con vịt
Là kêu “cạc cạc”

Con mèo, con chuột
Con bò, con trâu…
Hỏi tụi nó đâu
Em chỉ đúng hết

Nhiều điều em biết
Khiến mẹ ngạc nhiên
Như hôm mẹ hỏi:
“Thức ăn cho cá”

Em kéo mẹ ra
Chỉ lên góc tường
“Kiaaa” kìa em nói
Trời ơi! Đúng luôn

Em bé của mẹ
Mẹ yêu em lắm!