Muốn viết một bài thơ nhỏ
Tặng cho chiếc bụng bầu to
Muốn hát một bài ca nhỏ
Thì thầm với chiếc bụng to.

Muốn lắm những ngày sắp tới
Khi chiếc bụng bầu hết to
Em bé nào ở trong đó
Chào mẹ, tiếng khóc oe oe.

Đếm ngược với mẹ em nhé
Ngày chúng mình gặp được nhau
Sẽ chẳng còn xa nữa đâu
Bố mẹ được gặp em bé! <3